Метрологічні структурні підрозділи

Відділ контролю якості вуглеводнів та нормативного забезпечення


Начальник відділу – Чернишенко Олена Миколаївна, e-mail:
Заступник начальника відділу – Запишний Валентин Григорович, e-mail:

Основними завданнями відділу є:
 • розроблення та реалізація заходів для забезпечення технічної компетентності Метрологічного центру;
 • організація діяльності служби стандартизації Метрологічного центру;
 • створення системи інформаційного та нормативного забезпечення Метрологічного центру, у тому числі фонду нормативних документів, електронної бібліотеки та пошукової системи.

До складу відділу входять лабораторії:
 • лабораторія газової хроматографії;
 • лабораторія калібрувальних газових сумішей.

Лабораторія газової хроматографії

Призначена для передавання розміру одиниці частки компонентів у газових середовищах хроматографічним методом та аналізу природного газу.

Перелік послуг, що планує надавати лабораторія:
 • аналіз чистих газів;
 • аналіз складу багатокомпонентних газових сумішей із заданими номінальними значеннями молярних часток компонентів;
 • аналіз компонентного складу природного газу;
 • визначення теплоти згоряння природного газу;
 • визначення густини газу;
 • розрахунок числа Воббе.

Лабораторія калібрувальних газових сумішей

Призначена для приготування газових сумішей на установці виробництва фірм Instromet International, Mettler Toledo (Швейцарія), що дозволяє відтворювати одиницю молярної частки компонентів у газових середовищах і готувати повірочні газові суміші для калібрування приладів і хімічного аналізу. В основу процесу покладено гравіметричний метод готування згідно з ISO 6142:2000.

Перелік послуг, що планує надавати лабораторія:

 • виготовлення повірочних газових сумішей гравіметричним та методом парціальних тисків.
Веб-сайт розроблено проектом ЄС, що виконується консорціумом NMi-ECORYS. Зміст веб-сайту не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.