Метрологічні структурні підрозділи

Відділ випробувань, калібрувань та повірки засобів вимірювальної техніки фізичних параметрів газу


Начальник відділу – Дехтярчук Сергій Іванович, e-mail:
Заступник начальника відділу – Бродин Юрій Іванович, e-mail:

До складу відділу входять :
 • первинний еталон об‘єму та об‘ємної витрати природного газу дзвонового типу;
 • лабораторія калібрування засобів вимірювання тиску;
 • лабораторія калібрування засобів вимірювання температури;
 • лабораторія калібрування засобів вимірювання вологості та густини.

  Основними завданнями відділу є забезпечення відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу до робочих еталонів калібрувальних стендів Метрологічного центру та підприємств нафтогазового комплексу; проведення робіт з випробування, калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки тиску, температури, вологості та густини, у тому числі, тих, що входять до складу власних вихідних еталонів об’єму та об’ємної витрати природного газу та калібрувальних стендів Метрологічного центру; для сторонніх замовників; а також за межами Метрологічного центру з допомогою мобільних пересувних еталонів.

  Первинний еталон об’єму та об’ємної витрати природного газу дзонового типу

  Еталонна установка призначена для калібрування і повірки робочих еталонів об’єму та об’ємної витрати газу, а також еталонів передавання ротаційно-поршневого прувера фірми Instromet International.

  Робоче середовище – повітря або природний газ.
  • Робоча витрата – 0,1 … 400 нм³/год.
  • Робочий надлишковий тиск – 1,2 кПа.
  • Невизначеність – 0,07 – 0,09%.
  Лабораторія калібрування засобів вимірювання тиску

  Забезпечена стаціонарними вихідними, вторинними та мобільними робочими еталонами тиску виробництва компаній Ruska (США) та Druck (Велика Британія), які забезпечують вимірювання, калібрування та повірку засобів вимірювання тиску в діапазоні від 1,4 кПа до 20,7 МПа.

  Перелік послуг, що планує надавати лабораторія:
  • калібрування манометрів, калібраторів, вимірювальних перетворювачів абсолютного, надлишкового і диференційного тисків;
  • прецизійне вимірювання тиску.

  Лабораторія калібрування засобів вимірювання температури

  Забезпечена еталонами на рівні державного первинного еталону температури, а також портативними робочими еталонами температури виробництва компаній ISOTECH, ASL (Велика Британія) і Tek Know (Данія).

  Перелік послуг,що планує надавати лабораторія:
  • калібрування еталонних термометрів 1-го та 2-го розрядів у діапазоні від мінус 38 ºC до 419 ºC;
  • калібрування калібраторів температури;
  • калібрування робочих засобів вимірювання температури.

  Лабораторія калібрування засобів вимірювання вологості та густини газу

  Лабораторія планує виконувати:
  • калібрування засобів вимірювання вологості та температури точки роси вологи газу з невизначеністю ±0,1%;
  • калібрування засобів вимірювання густини газу з невизначеністю ± 0,1%;
  • прецизійні вимірювання вологості та густини газу.
Веб-сайт розроблено проектом ЄС, що виконується консорціумом NMi-ECORYS. Зміст веб-сайту не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.