Україна – Європейський Союз, співпраця у сфері метрології

Програма INOGATE – це програма міжнародної співпраці в енергетичній сфері між Європейським Союзом, Причорноморськими та Прикаспійськими державами, та сусідніми з ними країнами, мета якої – сприяння регіональній інтеграції країн-учасників.

Спочатку Програма  INOGATE фінансувалась головним чином з фондів Програми регіонального співробітництва Європейського Союзу Тасіс, що охоплювала, перш за все, країни СНД. Після впровадження у 2007 році нового інструменту ЄС – Європейського інструменту сусідства й партнерства (ЄІСП), проекти Програми INOGATE фінансуються саме через цей фінансовий інструмент. Програма INOGATE доповнює інші програми Європейського Союзу, сприяє розвитку нових інфраструктурних проектів шляхом цілеспрямованої технічної допомоги.

Слід відзначити, що сприяння з боку Програми INOGATE не замінює приватне фінансування проектів, пов’язаних з системами транспортування вуглеводнів. Роль Програми INOGATE – виступити каталізатором та посередником для залучення інвестицій.
Рамкова Угода INOGATE, що вступила в силу у лютому 2001 року, чітко окреслює інституціональну та правову систему, базовану на міжнародних правилах та стандартах, що було розроблено з метою покращання та сприяння розвитку систем міждержавного транспортування нафти та газу й залучення інвестицій, необхідних для їх будівництва та експлуатації.

Співробітництво Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з Європейським Союзом в рамках Програми INOGATE розпочалось у листопаді 1998 року, коли було визначено перелік приоритетних проектів для фінансування програмою ЄС INOGATE. Так, в рамках проекту INOGATE «Пріоритетні невідкладні інвестиції в інфраструктуру нафтогазового сектора» (читати докладніше) в 2004 році в Україні було завершено будівництво та введено в експлуатацію газовимірювальну станцію Гребеники для обліку газу, який транспортується з території України на територію Молдови, де також завершено будівництво ГВС Каушани, а також проект реконструкції ГВС Кобрин в Білорусі.

В жовтні 2001 року Європейська комісія на засіданні регіональної робочої групи INOGATE підтвердила свої наміри щодо подальшої підтримки створення Східноєвропейського регіонального центру метрології природного газу та виділення коштів для реалізації проекту технічної допомоги «Фінансування мало-маштабних інвестицій в регіональну нафтогазову інфраструктуру в Україні, Молдові та Бєларусі», в рамках якого Метрологічний центр отримав унікальне обладнання, виготовлене провідними європейськими компаніями.

Поточні проекти INOGATE


Переконавшись в надійності українських партнерів Європейський Союз спільно з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» продовжує активно розвивати метрологічну сферу в регіоні. У жовтні 2008 року розпочався новий проект INOGATE, що фінансується Європейським Союзом в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства: «Легалізація, сертифікація й комерціалізація Східноєвропейського центру метрології природного газу» (читати докладніше), що виконується провідними метрологічними інститутами NMI (Нідерланди) і PTB (Німеччина).

Крім того, стартували чотири взаємопов’язані проекти, що фінансуються Європейським Союзом:

  • гармонізація технічних стандартів і практик у сфері нафти й газу в Східній Європі та на Кавказі (Україна, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Вірменія й Грузія) (читати докладніше);
  • надійність і безпека магістральної інфраструктури транзиту природного газу в Східній Європі та на Кавказі (Україна, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Вірменія й Грузія) (читати докладніше);
  • вдосконалення стандартизації, аналіз ринку, метрологія й законодавча метрологія, оцінка відповідності та споживча політика в Україні;
  • техніко-економічне обґрунтування розширення послуг Центру метрології газу в    м. Боярка на сферу метрології нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, супутникового моніторингу, оптимізації й контролю за транзитними потоками вуглеводнів і забезпечення навчальної інфраструктури (читати докладніше).

 

Веб-сайт розроблено проектом ЄС, що виконується консорціумом NMi-ECORYS. Зміст веб-сайту не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.